Skiheisen nr 101

Skiheisen 3 Februar 2018 GENERALSEKRETÆRENS SPALTE Jeg får jo alltid litt «kjeft» hvis jeg sier at nå er det fantastis- ke forhold i hele Norge. Det er et langt og krevende land rent værmessig vi bor i, så det vil jo alltid være noen som ikke har like bra forhold. Men akkurat nå må det være lov å si at dette er en skikkelig bra og etterlengtet god snøvinter for de aller fleste! Vi hadde rekordtall fra med- lemmene som leverte oss tall til og med 31.12, nesten 30% opp mot fjoråret i heiskortsalget. Når mars er ferdig kan vi igjen levere tall fra utvalget, så det blir spen- nende å se. Det som selvsagt blir utslagsgivende i år, er det at påsken er relativt tidlig. Vil folk fortette å dra på ski etter påske? Her må vi alle gjøre det vi kan for å trekke folk ut, med gode tilbud og med hyppige påmin- nelser om at vårsnøen kan være både god og fin for skikjøring i vårsola! Det skjer mye i politikken og hos våre lovgivende myndigheter, og vi er glade for at sikkerheten har høy fokus i alpinanleggene og gjennom retningslinjene. DSB er ute på tilsyn og sammen må vi jobbe for at rutiner og doku- mentasjon i bransjen alltid er til- fredsstillende. Vi har god dialog med våre tilsynsmyndigheter, og det er god forståelse for at det å dele bransjekunnskap og utveks- le erfaringer og utfordringer gir nytte til alle. Til høsten vil ALF arrangere et seminar på Geilo igjen som skal omhandle kravene til sik- kerhetsstyring i alpinanlegg, både oppfart (heis) og nedfart. Det vil også være fokus på rol- lefordeling, og vi har engasjert en spennende foredragsholder fra Tyskland med bakgrunn fra Lufthansa, som skal fortelle mer om mennesket som risikofaktor. Vi håper så mange som mulig, ikke bare ledere, men ansatte med nøkkelfunksjoner, priorite- rer å ta seg tid og råd til dette. Sett av datoene 24-25. oktober allerede nå, så vil det komme invitasjon etterhvert. Så er det Alpinmesse på nytt sted! Forandring fryder håper vi. Vi har mange spennende utstillere påmeldt til messen i mai. Også her håper vi å se man- ge nye ansikter. Kom gjerne på dagsbesøk eller bli over en natt. Det er så mye nytte i å treffe kolleger og leverandører, og det er med på å knytte oss tettere sammen som bransje. Messen i år er 100% forbeholdt utstillere uten foredrag, så det er god tid til å bli kjent med nye produkter. Om bare 3 uker er vi i ALF vert- skap for hele den europeiske delegasjonen med foreninger som ligner på ALF. Østerrike, Tyskland, Sveits, Italia, Frankri- ke, Spania, Catalonia, Slovenia, Finland og Sverige kommer på en tredagers tur til Norge for å kjøre på ski og for å diskutere felles utfordringer og mulighe- ter, sikkerhet og rekruttering med mer. Dette er en spennende gjeng, og det er på tide at de får se at det ikke bare er i alpene det skjer ting. Rapport kommer, følg med på ALFs Facebookside. Til slutt vil jeg minne om at vi gjerne tar imot saker til adminis- trasjonen, bilder og/eller video- er, gode historier fra anleggene deres slik at vi kan dele i alle kanaler. Vi ønsker både å inspi- rere til rekruttering og skape nye skikjørere, og å fortsette å sette Norge på kartet som alpint reise- mål, både for flere nordmenn og for andre markeder. Resten av reiselivet omtaler vinteren som ”lavsesong i reiselivet”. For oss er det høysesong og det er på tide å ta plass for å vise at enda fler bør komme seg ut på ski i det vakre landet vårt. Nå har vi nok snø og så mange fine steder å besøke. Det er ingen grunn til verken å trene inne eller til å reise sørover på ski. Vær stolte av det vi har og fortsett det gode arbeidet dere gjør. Oslo 9 februar Camilla Sylling Clausen Generalsekretær ALF For en vinter det er! Kong vinter har velsignet store deler av landet med anselige snø- mengder denne vinteren og pudderalarmen kimer støtt og stadig i alpinanlegg fra sør til nord. I Trysilfjellet er det om lag 180 centi- meter med snø og det betyr fantastiske forhold for både kjørere og fotografer. Her er Yunus Oppgård fra Trysil i fri utfoldelse mellom snødekte graner og småbjørk. Fotograf Ola Matsson fra SkiStar Try- sil, fanger øyeblikket og sprer herlige bilder på nett. Pudderalarm! Ola Matsson, Skistar Trysil

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=