Skiheisen nr 101

Skiheisen 2 Februar 2018 STYRELEDERENS SPALTE Ny sesong er i full gang. Den mørkeste tiden er over, og snøforholdene er gode over mye av lan- det. Sett ut fra et nasjonalt perspektiv, kan det i stort ikke bli særlig bedre enn dette så langt den- ne sesongen. Vi håper det fortsetter sesongen ut. Fra ALF sin side har det siste perioden vært stort fokus på de nye reglene for taubaner som Jern- banetilsynet satte i verk i fjor sommer. Det året vi er inne i nå er en overgangsperiode, men fra sommeren 2018 er den perioden over og ord- ningen skal være fullt implementert. Vi er klar over at denne ordningen kan vir- ke krevende for mange av våre medlemmer. Derfor har ALF startet et arbeid med firmaet Struktor for å utarbeide en mal og arbeidsredskap som medlem- mene kan nyte godt av. Malen vil være klar i løpet av vinteren. Denne malen fratar ikke medlemmene ansvaret eller arbeidet med å gjennomføre og implementere systemet i egen bedrift, men det skal gjøre det enklere og mer oversiktlig. Sikkerhet i nedfarter er stadig et aktuelt tema. At ALF har hatt dette fokuset i mange år, er betryg- gende når vi tenker på hvor stor alpin aktivitet vi har. Ulykkesstatistikken er meget god selv om hver hendelse er en for mye. Forrige sesong had- de vi noen alvorlige hendelser som førte til at myndighetene satte større fokus på skisikkerhet en tidligere. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har satt større ressurser på å følge opp anleggene og det sikkerhetsarbei- det som gjøres. De er nå i vinter ute på en run- de hvor de går gjennom og utfører tilsyn rundt sikkerhetsarbeidet og systemene til utvalgte anlegg. ALF hilser dette velkommen. DSB har hatt ansvaret for dette i mange år, men har ikke gjort mye rundt saken. Vi er derfor glade for at myndighetene engasjerer seg. Rekrutteringsarbeidet som ALF er engasjert i, er en krevende øvelse. Vi hadde i flere år Åpen Bak- ke. Dette gikk litt ut på dato, og ble etterhvert kun en dag hvor bransjen delte ut skipass for mange penger uten målbar effekt. Vi har i år startet opp igjen med fokus på næranlegg og mindre anlegg som rekrutterer nye alpinister. Vi er i denne sam- menheng en del av DNB sin «JUBL» kampanje. For ytterligere info kontakt ALF sekretariat. Norske Fjell AS, som noen av oss var med å starte i 1995, er nå lagt ned og Norske Fjell SA er stif- tet. Det gamle Norske Fjell ble i sin tid dan- net for å styrke den alpine markedsførin- gen etter OL på Lil- lehammer. Det «nye» Norske Fjell er blitt et tematisert landsdelsselskap for fjellregionen, og skal ta for seg både vinter og den bare års- tid. Strukturen med landsdelsselskap er initiert av Næringsdepartementet, og således var denne organiseringen en nødvendighet for å oppnå full effekt av det markedsarbeidet. Vi er av den klare oppfatning at alpinbransjens interesser er godt ivaretatt gjennom den nye organiseringen. Blant annet sitter ALFs styreleder i styret og generalse- kretæren er møtende varamedlem til styret. Jeg vil få ønske alle en riktig god fortsettelse på vinteren. Så vil jeg minne om landsmøte med messe i mai, denne gang på Sundvollen Hotell. Jeg håper vi ses der. Geilo 5/2 2018 Andreas Smith-Erichsen Styreleder Utgiver Alpinanleggenes Lands- forening Fridtjof Nansens vei 19 0369 Oslo Tlf 22 46 46 60 www.alpinanleggene.no Generalsekretær Camilla Sylling Clausen Mobil 924 05 217 camilla@alpinanleggene.no Styret Styreleder: Andreas Smith-Erichsen (Skistar Hemsedal) Nestleder: Odd Stensrud (Alpinco - Hafjell/Kvitfjell) Styremedlemmer: Marius Arnesen (Norefjell) Kristin Larsen (Rauland) Andreas Skogseth (Fonna) Vara: Bjørnar Hovi (Beitostølen) Rune Kufaas (Tromsø) Redaktør Harald Nyberg Eggen Media AS Tlf 62 44 99 44 Mobil 917 96 999 skiheisen@eggen.no Grafisk produksjon Eggen Media AS Størksvegen 5A 2420 Trysil Tlf 62 44 99 44 skiheisen@eggen.no Trykk Amedia Trykk Lillestrøm Skiheisen blir sendt gratis til alpinanleg- gene som er medlem av Alf, leverandører til bransjen, offentlige instanser og andre som vi mener bør bli bedre kjent med vårt organ. Annonsere Det er hyggelig å registrere at leverandører til alpin- bransjen ser på SKIHEISEN som et godt annonseorgan. Annonsepriser 2018 1/1 side 7.500,- 1/2 side 4.800,- 1/4 side 3.000,- Alle priser er eks mva. Kontakt: Harald Nyberg Eggen Media AS Tlf 62 44 99 44 Mobil 917 96 999 skiheisen@eggen.no www.eggen.no Andreas Smith-Erichsen Større fokus på sikkerhet Skiheisen Alpma ........................................ 10, 28 Antra ............................ 18, 19, 37, 40 Atlas Copco ................................... 12 Axess .................................................. 8 B-stedt ............................................ 20 Brødrene Dahl ............................... 29 BRP Norway ............................ 30, 32 Doppelmayr ...................................... 8 Emergency Care ............................ 37 Fjellpulken ..................................... 16 Geosynita ................................... 9, 22 Høyt & Lavt ...................................... 5 Invicta ............................................. 30 JL Toppteknik ................................ 26 Kongsberg Skisenter ..................... 13 Kraftex ............................................... 7 Kymar ............................................. 20 Maskin K Lund .............................. 18 Nnet.no ............................................. 7 Nordia ............................................ 20 Owren ....................................... 24, 34 Sandefjord Automasjon ................ 24 Skidata ............................................ 36 Skioo ............................................... 33 Scandinavian Shaper .................... 32 SMI Snow Makers ................... 13, 23 Sportsbransjen .................................. 7 Taiga ............................................... 12 Taubane Teknikk ........................... 24 TechnoAlpin .................................. 28 Uglum Maskin ............................... 30 View Software ................................ 17 Vrådal Alpinservice ...................... 36 Annonseregister Over 125 anlegg er med så langt – er du? Kontakt administrasjonen på: firmapost@alpinanleggene.no Send oss bilder av ditt anlegg! Vi oppfordrer alle til å sende oss bilder fra «mitt anlegg» og en kort tekst som kan bidra til å fremheve mangfoldet i norske skianlegg. Send til: skiheisen@eggen.no M I L J Ø M E R K E T 2 4 1 T r y k k e r i 7 1 7 Vi er glade for at myndighetene engasjerer seg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=