Skiheisen nr 100

Skiheisen 2 November 2017 STYRELEDERENS SPALTE Du sitter nå med utgave nr 100 av Skiheisen. Det er bare å gratulere ALF. Med alle disse numrene har vi klart å lage et informasjonsorgan til bran- sjen kontinuerlig siden 1984, og hvert nummer har gitt et positivt økonomisk bidrag til organi- sasjonen. Vi kan ikke annet enn å sende en varm tanke til Ragnvald Støyva som gjennom en rek- ke år drev denne avisen alene sammen med sin kone og datter. Og nå har Eggen Media tatt over og ført tradisjonen videre, noe vi er meget glade for og fornøyde med. Nok en gang har regjeringen lagt frem et statsbudsjett, og på nytt har man foreslått to prosent økning i momsen på blant annet transport og overnatting fra 10 % til 12%. Dette er andre gang på to år at mva. satsen økes. Hvis dette blir besluttet når budsjettet skal behandles i Stortinget, vil vi ha Europas høyeste mva. sats på heiskort, re prosent høyere enn Sverige. ALF har engasjert seg i saken, og vi har hatt møter på Stortinget, og vi arbeider sammen med NHO Reiseliv og de tyngre aktøre- ne innen hotellkjedene inn mot sentrale politike- re for å komme gjennom med vår argumentasjon om å beholde mva. satsen på dagens nivå. Det er en krevende oppgave, men vi kjører hardt og håper på en fornu ig løsning. En to prosent økning i mva. satsen virker kan- skje ikke avskrekkende. Men lønnsomheten i reiselivsnæringen, alpinbransjen inkludert, er krevende. En lettelse i selskapsskatten, som også er varslet i forslaget til budsjett, vil ikke være av stor betydning for alle de som i dag ikke har store overskudd å skatte av. De har heller ikke råd til å ta mva. økningen på egne marginer. Her må det- te lempes over på gjesten. Det svekker vår kon- kuranseevne. Vi vet også at vi har hatt en meget gunstig kronekurs mot utenlandsk valuta. Den er på veg opp, noe som også svekker konkurranse- evnen. Da alt dette også slår på overnattingsbe- dri ene, vil alpinnæringen råkes enda hardere. I en tid hvor reiseliv er et uttalt satsingsområde, nner vi det underlig at en næring med såpass krevende lønnsomhet og som sysselsetter så mange mennesker, skal få sine rammebetingelser svekket. Aktiviteten i ALF er som vanlig høy. Admi- nistrasjonen arbeider hardt og med de riktige sakene. Det er for mye å nevne alt, men medlem- spleie, rekruttering og FNUGG er viktige oppgaver. Det som har tatt mye tid i høst var forberedelsene til seminaret om krise- håndtering. Dette ble avholdt på Geilo nå i oktober, og jeg vil vel si at dette var meget vellykket. Og nå kom- mer opplæringskur- sene på rekke og rad. Vi er i startgropa for å se på en felles tilnærming til det nye regimet rundt taubanelovgivningen og regelverket som er i ferd med å bli implemen- tert. Det er her satt ned et utvalg med kompeten- te representanter fra medlemmene. Dette er et meget viktig arbeide som vil være viktig for alle medlemmer sitt forhold til regelverk og tilsyns- myndighet. Den første snøen er kommet her i Hemsedal, og tråkkemaskinene har vært ute for første gang denne sesongen. Vi får håpe at vi får en god sesong for alle. Dette er like spennende hvert år. God vinter! Andreas Smith-Erichsen Styreleder ALF Utgiver Alpinanleggenes Lands- forening Fridtjof Nansens vei 19 0369 Oslo Tlf 22 46 46 60 www.alpinanleggene.no Generalsekretær Camilla Sylling Clausen Mobil 924 05 217 camilla@alpinanleggene.no Styret Styreleder: Andreas Smith-Erichsen (Skistar Hemsedal) Nestleder: Odd Stensrud (Alpinco - Ha ell/Kvit ell) Styremedlemmer: Marius Arnesen (Nore ell) Kristin Larsen (Rauland) Andreas Skogseth (Fonna) Vara: Bjørnar Hovi (Beitostølen) Rune Kufaas (Tromsø) Redaktør Harald Nyberg Eggen Media AS Tlf 62 44 99 44 Mobil 917 96 999 skiheisen@eggen.no Gra sk produksjon Eggen Media AS Størksvegen 5A 2420 Trysil Tlf 62 44 99 44 skiheisen@eggen.no Trykk Amedia Trykk Lillestrøm Skiheisen blir sendt gratis til alpinanleg- gene som er medlem av Alf, leverandører til bransjen, o entlige instanser og andre som vi mener bør bli bedre kjent med vårt organ. Annonsere Det er hyggelig å registrere at leverandører til alpin- bransjen ser på SKIHEISEN som et godt annonseorgan. Annonsepriser 2017 1/1 side 7.500,- 1/2 side 4.800,- 1/4 side 3.000,- Alle priser er eks mva. Kontakt: Harald Nyberg Eggen Media AS Tlf 62 44 99 44 Mobil 917 96 999 skiheisen@eggen.no www.eggen.no Andreas Smith-Erichsen Lønnsomheten i alpinnæringen er krevende Skiheisen Alpma ........................................ 10, 38 Antra ............................. 21, 30, 39, 56 Axess ................................................ 30 B-stedt ............................................. 18 Brødrene Dahl ................................ 35 BRP Norway ............................. 33, 40 Doppelmayr ................................... 28 Emergency Care ............................ 29 Fjellpulken ..................................... 48 Geosynita ................................. 31, 46 Gjensidige ...................................... 27 Invicta ............................................. 40 JL Toppteknik ................................ 51 Kongsberg Skisenter ..................... 13 Kra ex ............................................... 9 Kymar ............................................. 19 Maskin K Lund .............................. 22 Multilux .......................................... 36 Nnet.no ............................................. 9 Owren ............................................. 44 Skidata ............................................ 45 Skiheis Service ............................... 45 Scandinavian Shaper .................... 22 SMI Snow Makers .............. 13, 20, 28 Snowtech ......................................... 34 Sportsbransjen ................................... 9 Taubane Teknikk ............................ 16 TechnoAlpin .................................. 38 Uglum Maskin ................................ 40 View So ware ................................. 36 Vrådal Alpinservice ....................... 47 Annonseregister Send oss bilder av ditt anlegg! Vi oppfordrer alle til å sende oss bilder fra «mitt anlegg» og en kort tekst som kan bidra til å fremheve mangfoldet i norske skianlegg. Send til: skiheisen@eggen.no M I L J Ø M E R K E T 2 4 1 T r y k k e r i 7 1 7 Hvis dette blir besluttet når budsjettet skal behandles i Stortinget, vil vi ha Europas høyeste mva. sats på heiskort, re prosent høyere enn Sverige. Foto: Ola Matsson, Skistar Trysil

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=